Eetstoornis NAO

Misschien heb je wel een eetstoornis, maar herken je telkens maar een paar kenmerken van de eetstoornissen die hier beschreven staan? Niet iedereen past precies in de vakjes 'anorexia', 'boulimia' of 'eetbuistoornis'. In die gevallen heb je waarschijnlijk een 'eetstoornis NAO', oftewel een 'eetstoornis Niet Anderszins Omschreven'.

Wat is een eetstoornis NAO

Misschien heb je wel een eetstoornis, maar herken je telkens maar een paar kenmerken van de eetstoornissen die hier beschreven staan? Niet iedereen past precies in de vakjes 'anorexia', 'boulimia' of 'eetbuistoornis'. In die gevallen heb je waarschijnlijk een 'eetstoornis NAO', oftewel een 'eetstoornis Niet Anderszins Omschreven'. Dat je niet aan alle kenmerken van een andere eetstoornis voldoet, hoeft niet te betekenen dat het minder ernstig is of dat je geen reden hebt om hulp te zoeken. 

Bij eetstoornis NAO draait je leven om eten en niet eten. Deze obsessieve gedachten gaan samen met een grote angst om dik te worden of te blijven.

Twee meisjes die een selfie maken

Welke eetstoornissen NAO zijn er?

Enkele voorbeelden van een eetstoornis NAO:

  • je herkent enkele kenmerken van anorexia nervosa, maar je menstrueert nog wel of je hebt nog wel een normaal gewicht;
  • je herkent enkele kenmerken van boulimia nervosa, maar je hebt niet elke week eetbuien of last van compensatiegedrag;
  • je herkent enkele kenmerken van BED/eetbuistoornis, maar in plaats van eetbuien te hebben, eet je de hele dag door juist kleine beetjes;
  • je hebt last van andere problemen in je eetgedrag, lichaamsbeeld en/of gewicht.
Meisje in de zon

Behandeling

Binnen Amarum bestaan verschillende vormen van behandeling, waarbij iemand poliklinisch, in deeltijd of klinisch kan worden behandeld. We bieden in behandelingen ook in groepsverband geboden, waarbij je met mensen met een vergelijkbare eetstoornis gelijktijdig behandeling krijgt. Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CBT-E), van schematherapie en systeemtherapie. Ook kan het zijn dat je medicijnen krijgt. 

Wanneer je naast een eetstoornis, ook kampt met andere klachten zoals angsten, somberheid of traumaklachten, zal worden gekeken of dit tijdens de behandeling binnen Amarum wordt behandeld, of dat dit ergens anders wordt behandeld.

Man en vrouw hand in hand