Eerste hulp bij Anorexia Nervosa - voor en door ouders

Gepubliceerd: 15 november 2019

Twee ervaringsdeskundige ouders hebben in samenwerking met Buro Puur en Annemarie van Elburg een voorlichtingsfilm en een bijbehorende kaart ontwikkeld voor ouders, die met hun thuiswonende kind wachten op professionele hulp. De film en de kaart bevatten handvatten die helpend kunnen zijn in de ingewikkelde periode, die voorafgaat aan een behandeltraject.