Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
amarum
ggnet
Home Actueel Werken bij Amarum Privacy Contact Zoeken   twitter
Home > Wat kan ik verwachten > Werkwijze > Behandeldossier
print

Behandeldossier

Uw dossier en vertrouwelijkheid
Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij uw persoonlijke gegevens en gegevens die in het belang zijn van uw behandeling, bijhouden. Wij gebruiken daarvoor een elektronisch patiëntendossier. Gegevens in dit dossier zijn vertrouwelijk, wij houden ons aan een beroepsgeheim. Dit dossier kan alleen worden ingezien door de betrokken behandelaren van Amarum.

MijnGGNet
U kunt tijdens uw behandeling gebruik maken van MijnGGNet. MijnGGNet is een beveiligd online portaal waarop u kunt inloggen. Informatie over het inloggen ontvangt u bij de start van uw behandeling.
U kunt hier uw gegevens en uw afspraken beheren, onderdelen van het dossier inzien en wanneer nodig vragenlijsten thuis invullen ter voorbereiding van een gesprek. Doordat Amarum onderdeel uitmaakt van GGNet, heet deze omgeving MijnGGNet.

Delen met derden 

Informatie aan derden, ook uw huisarts, eventuele verwijzers en bijvoorbeeld familieleden, wordt alléén verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij vragen u in dat geval een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg beschermd. Hierbij houden we ons aan de regels voor de bescherming van uw privacy, die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

terug naar de vorige pagina