Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
amarum
ggnet
Home Actueel Werken bij Amarum Contact Zoeken   twitter
Home > Voor verwijzers > Verwijzen
print

Verwijzen

Welke patiënten kunt u doorverwijzen?
U kunt patiënten naar ons doorverwijzen als:

  • er sprake is van een eetstoornis (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuistoornis of Eetstoornis NAO);
  • hij/zij 12 jaar of ouder is; 
  • hij/zij al eerder in behandeling is geweest voor een eetstoornis, maar deze niet heeft afgemaakt of daar onvoldoende profijt van heeft gehad;
  • hij/zij naast de eetstoornis ook andere problemen van psychische en/of lichamelijke aard heeft.

 

Wachttijd
Nadat de patient zich heeft aangemeld bij Amarum, is er vaak een wachttijd voordat er een intake kan plaatsvinden.

Verwijsbrief
Wij ontvangen de verwijsbrief graag vóór of op het moment dat de patiënt zichzelf aanmeldt bij Amarum. In de verwijsbrief dienen de reden van verwijzing, eerdere behandeling, achtergrondinformatie en eventuele afgenomen onderzoeken te worden vermeld. Naast uw verwijzing dient uw patiënt zich dus nog zelf aan te melden bij ons.

Contact
Huisartsen die ZorgDomein gebruiken, kunnen patiënten via dit programma digitaal verwijzen.

Verwijsbrieven met bijbehorende relevante informatie kunt u zenden aan:
GGNet Amarum, RGC Zutphen, Den Elterweg 75, 7207 AE te Zutphen
Fax: 088-933 3808 

Beperkte opnamecapaciteit 12-18-jarigen
Het is van belang om te weten dat onze opnamecapaciteit voor patiënten tussen de 12 en 18 jaar zeer beperkt is. Er zijn echter goede 
samenwerkingsafspraken met collega-instellingen die eetstoornissen bij kinderen en jeugdigen als specialisme hebben.

Wanneer verwijzen wij een patiënt door naar een andere zorginstelling?
Het kan voorkomen dat wij een patiënt doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Dit kan direct naar aanleiding van de aanmelding 
of intake zijn of als de patiënt klaar is met de behandeling bij Amarum. Natuurlijk gaat dat altijd in goed overleg en bemiddelen wij zelfs als dat nodig mocht blijken.

De patiënt wordt doorverwezen als:

  • niet de eetstoornis maar een ander psychisch en/of lichamelijk probleem voorop staat en/of de meeste aandacht eist. Zo kan bijvoorbeeld overgewicht (obesitas) het belangrijkste probleem zijn en daar zijn andere instellingen in gespecialiseerd;
  • hij/zij nog niet eerder een behandeling voor de eetstoornis heeft gehad en/of dat wij verwachten dat hij/zij met een relatief eenvoudige behandeling al geholpen kan worden;
  • de eetstoornis voldoende is behandeld bij Amarum en hij/zij voor nazorg ergens anders terecht kan (bijvoorbeeld dichter bij huis).