Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
amarum
ggnet
Home Actueel Werken bij Amarum Privacy Contact Zoeken   twitter
Home > Voor verwijzers > Verwijzen
print

Verwijzen

Traject

 • Verwijsbrief (correct en volledig, zie hieronder)
 • Bij onduidelijkheden wordt de verwijsbrief aan u retour gezonden en wordt u verzocht aanvullende informatie te verstrekken
 • Intakegesprek (poliklinisch)
 • Behandeling (eventueel)

Toegangstijd

Raadpleeg de website van GGNet voor actuele wachttijden.
NB: Voor nieuwe aanmeldingen geldt, dat de wachttijd voor intake (volwassenen) bij Amarum Nijmegen op dit moment vijf maanden bedraagt.

Inclusiecriteria

 • Verdenking van een eetstoornis volgens DSM5 criteria (Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuisstoornis of overige eetstoornissen)
 • Leeftijd vanaf 12 jaar
 • 12-15 jarigen: alleen AN en BN, ambulante behandeling

Exclusiecriteria

 • Patiënten in crisissituaties (zowel lichamelijk als geestelijk). Amarum heeft geen klinische opnamemogelijkheden voor deze patiënten.
 • Voor patiënten met een BMI lager dan 14 en voor patiënten met een Eetbuistoornis heeft Amarum geen klinische opnamemogelijkheden. 
 • Patiënten met Obesitas, zonder eetbuistoornis
 • Patiënten met milde eetbuiproblematiek (volgens DSM5 criteria 1 eetbui of minder per week), waarvoor geen eerdere op de eetstoornis gerichte behandeling is geweest in de BGGZ of SGGZ. Deze patiënten verwijzen naar de BGGZ, POH of wijzen op mogelijkheden via online- of zelfhulpprogramma (Eetbuien de baas, Overwin je eetbuien).

Inhoud verwijsbrief

 • Omschrijving van de aard en de ernst van de eetstoornisklachten (eetpatroon, braken, laxeren, eetbuien, zelfbeeld)
 • Alle relevante informatie uit eerdere behandelingen en effect hiervan
 • Gegevens psychologisch onderzoek - indien beschikbaar
 • Sociaal functioneren
 • Systeeminformatie
 • Contactinformatie overige betrokken hulpverleners
 • Somatiek 
  • Beloop en ernst van de eetstoornis over de laatste 2 maanden
  • Lengte
  • Gewicht
  • Pols
  • Bloeddruk
  • Temperatuur
  • Gewichtsbeloop over de laatste 2 maanden

Aanwijzingen

 • Vragen over het somatisch protocol kunt u stellen aan onze algemeen artsen en de verpleegkundig specialist. U kunt elke werkdag tussen 13.00 en 14.00 uur contact opnemen met het secretariaat van Amarum (088 – 933 1250). U wordt dan door een van de artsen of de verpleegkundig specialist teruggebeld.
 • Bij suïcidale uitingen, gevaar voor patiënt en/of de omgeving graag met spoed verwijzen naar de crisisdienst in de eigen regio.
 • Bij zorgen over de lichamelijke gezondheid van patiënten, raadpleeg het somatisch protocol.

Contact

 • Verwijsbrieven met bijbehorende relevante informatie kunt u sturen naar GGNet Amarum, RGC Zutphen, Den Elterweg 75, 7207 AE te Zutphen.
 • Huisartsen, die ZorgDomein gebruiken, kunnen patiënten via dit programma digitaal verwijzen.