Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
amarum
amarum
ggnet
Home Actueel Werken bij Amarum Privacy Contact Zoeken   twitter
Home > Behandelmogelijkheden > Deeltijd > Kortdurende deeltijdbehandeling CBTE
print

Kortdurende deeltijdbehandeling CBTE

Voor patiënten met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen en Binge eating Disorder.

Amarum werkt in 2018 toe naar een verbetering van het behandelaanbod. Christopher Fairburn heeft een gedragstherapeutische behandeling ontwikkeld (CBTE), speciaal voor mensen met eetproblematiek, die zeer goede resultaten laat zien. Amarum werkt al grotendeels vanuit dit gedachtengoed en is bezig dit aanbod verder te optimaliseren.
Op maandag 9 juli 2018 is de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE van start gegaan. In de loop van het jaar zal deze behandeling zich verder ontwikkelen, met als doel dat er eind 2018 geheel volgens het CBTE-model gewerkt wordt. 

Algemeen
De kortdurende deeltijdbehandeling CBTE is een intensieve vier-weken-fase van uw individuele behandeling, die gericht is op het loslaten van uw eetstoornis. Deze intensieve fase kan worden ingezet als u samen met uw behandelaar besluit dat intensief begeleide eetmomenten u kunnen helpen uw doelen (eerder) te behalen. De kortdurende deeltijdbehandeling duurt vier weken. Elke week telt drie behandeldagen. 

Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE loopt uw individuele therapie gewoon door. De focus ligt in deze vier weken vooral op de begeleide eetmomenten. Hiernaast volgt u een basismodule psychomotore therapie en is er de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele andere modules.

Het is van belang, dat u als patiënt zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de keuze voor behandeling, dat u de wens hebt om te veranderen en dat u bereid bent hard te werken. Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE wordt er gewerkt aan de hand van een persoonlijke probleemformulering en een individueel behandelplan, waarin de door u opgestelde doelen zijn opgenomen. U stelt hiernaast zelf, in overleg met uw regiebehandelaar, het programma samen van deze intensieve vier weken. Wekelijks evalueert u met uw regiebehandelaar en eventuele mede-behandelaars of het gelukt is uw gestelde doelen te halen. Ook stelt u dan uw doelen voor de volgende week vast. 

Groep
Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE neemt u, naast uw individuele therapiemomenten, deel aan een programma waarin u samen met andere patiënten een groep vormt. Met deze groep zult u begeleid eten. De groep is samengesteld uit patiënten die in verschillende fases van hun behandeling zitten. Sommige patiënten zijn net aan hun eerste week begonnen, anderen zitten in de tweede, derde of vierde week van de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE. Met deze groep deelt u ook een gedeelte van de huiskamer. In de groep kunt u gezamenlijk werken aan doelen, van elkaar leren tijdens werktijden, en steun, begrip en aanmoediging van elkaar ontvangen. 

terug naar de vorige pagina